تخلیه آب کمپرسور باد.

هوای فشرده در صنعت و دستگاه های پنوماتیک یکی از المان های مهم و مورد نیاز است. اما در بسیاری از ابزار های مهم و پنوماتیک های حساس نیازمند یک کمپرسور هوایی می باشد که عملیات کمپرس هوا را بدون رطوبت و ناخالصی ها انجام دهد.

هوای فشرده در صنعت و دستگاه های پنوماتیک یکی از المان های مهم و مورد نیاز است. اما در بسیاری از ابزار های مهم و پنوماتیک های حساس نیازمند یک کمپرسور هوایی می باشد که عملیات کمپرس هوا را بدون رطوبت و ناخالصی ها انجام دهد. اما همه کمپرسور های باد توانایی ذخیره هوا بدون رطوبت و ناخالصی ندارند. در این مقاله سعی کردیم با آموزش تخلیه آب کمپرسور باد از خراب شدن پمپ باد جلوگیری کنیم.

کمپرسور باد

چرا در مخزن کمپرسور باد، رطوبت وجود دارد؟ و علت آب دادن پمپ باد چیست؟

دلایل مختلفی برای وجود رطوبت در مخزن کمپرسور باد وجود دارد و اگر شما بتوانید ریشه های اصلی آن را پیدا کنید مشکلتان حل می شود. گاهی ممکن است به دلیل فرسودگی قطعات این مشکل ایجاد شود، در این صورت شما یا با تعویض قطعات یا با تمیز کردن قطعات مشکلتان حل می شود. اگر محیطی که در آن کمپرسور وجود دارد، رطوبت بالایی داشته باشد، شما باید هوای مخزن را به صورت کامل تخلیه کنید و سیستم های خشک کننده در مسیر کمپرسور خود قرار دهید. اما به دلیل خنک شدن و متراکم شدن هوای درون کمپرسور در بخش جداسازی، بخارات روغن و بخارات هوا میعان شده و به صورت مایع در کف مخزن کمپرسور وجود دارد. به همین دلیل نیاز است آب درون کمپرسور شما به صورت منظم تخلیه شود.